Development Project Manager

Jste projektový manažer se zkušenostmi s rezidenčními projekty? Pak jste náš kandidát, neváhejte a využijte tuto příležitost!

Prague Czech / English


About the company

Náš klient je menší developerská společnost, pro kterou je zásadní nejen vzhled projektu, ale také funkčnost a dopad na přírodu. Proto klade důraz na výběr kvalitních materiálů a tvorbu stavby s ohledem na životní prostředí. Nestaví domy, ale domovy. Jejich předností jsou jedinečné nápady, přátelský přístup a podpora při hledání místa, kde mohou vyrůstat i děti.

Role description

S čím nám můžete pomoci v rámci komplexního řízení developerských projektů?

• Asistence při akvizicích, předpokladem je běžná znalost akvizičních procesů
• Prověření územního planu a podmínek pro výstavbu
• Příprava developerského záměru dle strategie firmy
• Předběžné prověření kapacit IS v lokalitě
• Asistence při přípravě harmonogramu a nákladů projektu
• Due Diligence projektu
• Vypracovaní zadaní pro architekty a projektanty
• Příprava a vyhodnoceni tendru na externí architekty a projektanty
• Příprava smluv, zejména SoD pro projekční práce
• Kontrola rozpracovanosti a průběhu architektonických a projekčních prací dle schváleného HMG
• Převzetí, revize a připomínky k odevzdávaným dokumentacím dle jednotlivých stupňů projektové dokumentace
• Schvalovaní a asistence při výběru standardů
• Podpora dalších interních oddělení, zejména sales a marketing, spolupráce při načasování procesů marketingu a prodeje
• Účast na jednáních s obcí, správcem sítí, dotčenými institucemi atd.
• Příprava prezentací a prezentačních podkladů
• Příprava, realizace a vyhodnocení výběrových řízení na dodavatele
• Příprava smluv, zejména SoD s generálním dodavatelem, popřípadě subdodavateli
• Řízení procesů výstavby z pozice investora
• Dohled nad řízením procesu výstavby, supervize technického dozoru, dohled nad vedením stavebního deníku a procesu dílčích přejímek částí díla, nastavení procesů přejímek a kontrola dodržování nastavených procesů
• Dohled nad procesem řízení a realizace klientských změn
• Příprava podkladů, kolaudace a uvedení stavby do provozu
• Přejímací řízení a řízení procesu odstraňování vad a nedodělků
• Výběrové řízení a smluvní zajištění správy objektů, předání objektů do správy vybranému správci
• Předávání jednotek kupujícím a řešení vad a nedodělků
• Řízení záručního a pozáručního servisu
• Spolupráce při tvorbě finančních plánů projektů a dohled na jejich dodržováním

Co od Vás očekáváme?
• Vzdělání v oboru architektura či stavebnictví
• Praxe minimálně 10 let v architektonickém či projekčním atelieru nebo u developera na pozici projektového manažera
• Zkušenost s komplexním řízením developerských projektů od přípravy po realizaci a předání klientům
• Zkušenosti s procesy přípravy stavby, vč. koordinace a kontroly projektové dokumentace
• Výbornou orientaci v povolovacím procesu staveb a stavebním zákoně
• Technickou zdatnost a zkušenosti s realizací projektů, zkušenosti e řešením problémů během výstavby a uvedení do provozu
• Dobré právní povědomí a schopnost přípravy příslušných smluv
• Samostatnost i schopnost pracovat v týmu
• Nadání vycházet se všemi typy lidí
• Zájem o aktuální architekturu a trendy
• Všeobecná znalost celého procesu developmentu
• Aktivní znalost angličtiny

Navíc oceníme:
• Zkušenosti ze zahraničí
• Znalost SketchUp či jiného CAD software
• Další cizí jazyk
• Photoshop skills
• Řidičský průkaz (aktivní řidič)

Co vás u nás čeká:
• Práce na plný úvazek na velmi zajímavých rezidenčních projektech
• Motivující platové podmínky
• Zázemí úspěšné developerské společnosti, práce v mezinárodním týmu
• Moderní kanceláře v Docku na Praze 8
• Svoboda a s ní související zodpovědnost
• Občerstvení a káva po celý den
• Sick Days dle dohody

Contact

job@monster.cz

Apply now

You need to sign in or register before continuing.

Upload Your CV